Dental Anksiyete Nedir?

Anasayfa - Blog

6, Temmuz, 2018

Dental Anksiyete Nedir?

Dental anksiyete (diş hekimi korkusu); diş tedavisine bağlı olarak duyulan korku ve kuruntular nedeni ile gelişen, tam olarak ifade edilemeyen yoğun bir huzursuzluk hali olarak tanımlanmaktadır. Dental anksiyetenin kaynağı geçmişten gelen kötü deneyimler olabildiği gibi hastaların edindiği kulaktan dolma bilgiler veya yakınlarının yaşadığı kötü tecrübeler de anksiyete oluşumuna sebep olabilmektedir. Maalesef ebeveynlerin çocukluk döneminde disiplin amaçlı kullandıkları korkutma cümleleri de diş hekimi korkusunun oluşmasının önemli sebeplerinden bir tanesidir. Diş hekimliği tedavileri için çoğu zaman engel teşkil eden dental anksiyete hem hastalar hem de hekimler için büyük bir problemdir. Basitçe uygulanacak bir anestezi sonrasında gerçekleştirilebilecek kolay bir tedavi; diş hekimi korkusu nedeniyle tedaviyi öteleyen hastalarda daha komplike, çözümü daha zor, maliyeti çok daha yüksek tedavi yöntemlerinin uygulanmasına sebep olabilmektedir.

DENTAL ANESTEZİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM

Diş hekimi korkusunun en başta gelen sebeplerinden birisi de iğne ve anestezi korkusudur. Toplum nüfusunun çoğunda görülen “iğne korkusu” olarak da adlandırılan bu durumu geleneksel lokal anestezi uygulamaları sırasında oluşan ağrı daha da arttırmaktadır. Günümüz teknolojisi bu problemi çözmek ve anksiyeteyi azaltmak için çözüm yolları geliştirmektedir. Bu yolladan en etkili olanı DİJİTAL ANESTEZİ CİHAZLARIdır. Dental anestezi uygulamaları sırasında oluşan ağrının sebebi doku direncinin üzerinde bir basınç ve hızla anestezik solüsyonun dokuya zerk edilmesidir. Dijital anestezi cihazı kullandığı “dynamic pressure sensing technology” sayesinde; anestezik solüsyonun hız ve yoğunluğun hastanın doku basıncına göre ayarlayarak uygular; dolayısıyla sistemin ağrısız olarak nitelendirilebilecek bir anestezi yöntemi haline gelmesini sağlar. Modern ve farklı görüntüsü nedeniyle korkunun artmasına neden olan klasik enjektörden oldukça farklıdır. Dijital anestezi cihazı, anestezik solüsyonu hastanın doku basıncına göre zerk ettiği için daha az basınç hissi yaratır ve buna bağlı olarak da ağrı hissi yok olur. Kullanılan anestezik madde geleneksel yöntemdeki ile aynıdır ve aynı derinlikte uyuşukluk sağlar. “Dynamic pressure sensing technology”si her türlü anestezi uygulamasında neredeyse tamamen acısız enjeksiyon sağlar. Agresif bir anestezi uygulamasından kaçınmayı sağlar. Yalnızca hedef bölgede tedavi edilecek dişin anestezisini sağlar. Kullanılacak ilaç hacminin ve akış hızının hassasiyetle ayarlar.

HIZLI ETKİ EDEN ANESTEZİ

Geleneksel enjektörlerle yapılan anestezilerde anestezinin etki etmesi amacıyla bir süre beklemek gerekmektedir. Çünkü enjektörle yapılan anestezide anestezik solüsyon hedef dokunun çevresine zerk edilir ve solüsyonun dokular tarafından emilmesi beklenir. Dijital anestezi cihazı kullanılarak yapılan anestezilerde anestezik solüsyon neredeyse tam hedeflenen bölgeye zerk edilir. Böylece anestezi uygulama prosedürü tamamlanmadan henüz solüsyon zerk edilme aşamasındayken dahi uyuşma başlar. Anestezi uygulamasının sonunda yeterli derinliğe ulaşır.

DİJİTAL ANESTEZİ CİHAZININ SAĞLADIĞI DİĞER AVANTAJLAR

Anestezi uygulamalarında hastaları en çok rahatsız eden durumlardan bir diğeri de; uygulama yapılacak dişle beraber dişe komşu; dudak, dil ve damak bölgesinde de uyuşukluk hissedilmesidir. Dil ve dudaktaki uyuşukluk tedavi sonrasında da bir kaç saate kadar uzayan sürelerde devam etmektedir. Gelişen teknolojiyle beraber artık tedavi sonrası hastalarımızın yeme içme alışkanlıklarını kısıtlama zorunluluğumuz ortadan kalkmış olsa da his kaybı yaşanan komşu dokuların korunması amacı ile tedavi sonrasında hastalarımıza yeme içme yasakları getirmek zorunda kalabiliyoruz. Dijital anestezi cihazı kullanılarak yapılan girişimlerde yalnızca tedavi edilecek dişte ve bu dişin köklerinde bir uyuşma gerçekleşirken; dil, dudak, damak gibi çevre dokularda herhangi bir his kaybı oluşmamaktadır. Bu da tedavi sırasında ve sonrasında hastaların rahat etmesini tedavi sonrasında hemen günlük hayatlarına dönmelerini sağlar. Dijital anestezi cihazı kullanılarak yapılan anestezi uygulamalarında yalnızca tedavi edilecek dişte uyuşukluk hissi oluştuğundan aynı anda ağzın farklı bölgelerinde tedavi uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum diş hekimi korkusu olmayan fakat zaman problemleri yüzünden birden fazla dişin tedavisini yaptırmak zorunda olan hastaların dijital anestezi uygulamalarını tercih etmesine sebep olmaktadır.

DİJİTAL ANESTEZİ CİHAZI HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILABİLİR?

Dijital anestezi geleneksel anestezinin uygulanabileceği diş çekimi, implant uygulamaları, diş eti operasyonları, çocuk diş hekimliği, dolgu ve kanal tedavileri gibi akla gelebilecek her türlü diş hekimliği girişiminde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dental Anksiyete Dişçi Anksiyete Dişçi Korkusu Diş Sağlığı
Yukarı